FlorDepot®

Eenvoudig groendaksysteem van I.R.S-Btech
De FlorDepot pakketten kunnen aangewend worden voor daken met een helling tussen 1 en 15°. Het extensieve groendaksysteem van FlorDepot is eenvoudig te realiseren en voordelig: 70% begroening na 1 jaar!

www.flordepot.de