SITA tapbuizen

In de praktijk stelt men vaak vast dat de opening doorheen de dakvloer ruimer gemaakt wordt dan de diameter van de afvoer. Deze uitsparing moet na het plaatsen van de afvoer correct lucht- en dampdicht gemaakt wordt, om geen problemen met condensatie te veroorzaken. Voor daken met een dampscherm vanaf klasse E2 of in geval van een sterke windbelasting dienen de openingen tussen de dakwaterafvoer en de dakvloer bijgevolg correct dampdicht (en luchtdicht) gemaakt te worden. Hiertoe zijn er diverse tweedelige geprefabriceerde waterafvoeren beschikbaar.

SITA tapbuizen laten toe om een waterdichte aansluiting te realiseren ter hoogte van de afdichting en het dampscherm en dit, zonder het dampscherm te onderbreken. I.R.S-Btech introduceert het innoverend afwateringssysteem van SITA in haar assortiment. SITA is een geïsoleerde dakkolk die in combinatie met het verhogingselement bovendien luchtdicht kan aangesloten worden op enerzijds het dampscherm, en/of anderszijds de dakafdichting. Dankzij de trechtervorm van de dakkolk vergroot de capaciteit om hemelwater af te voeren. Teneinde de verstopping van de dakwaterafvoer door ijs te voorkomen, kan het in bepaalde gevallen nuttig zijn om zijn toevlucht te nemen tot een verwarmde dakkolk.